In uitzonderlijke gevallen kunnen devices worden uitgeleend. Ouders dienen hiervoor een contract te ondertekenen. Het contract vindt u hier.

Onze school heeft een Communicatieplan opgesteld. De afspraken omtrent Parro vindt u hier.

Ons pestprotocol vindt u hier.