De leerlingenraad wordt door de klassen gekozen en vertegenwoordigen de klassen en de school. De leerlingen zitten in de groepen 6 t/m 8. Ze denken over verschillende dingen mee, bijvoorbeeld over de inrichting van het schoolplein, over feesten en over schoolreisjes. Er komt een ideeënbus in de school te hangen waar ook andere kinderen hun ideeën kunnen doorgeven. Die bespreken ze dan met Juf Ismay. Ze komen elke maand bijeen en bespreken dan de punten die op de agenda staan.