Sinds schooljaar 2020/2021 werken we met schoolkassa van Parnassys. U ontvangt via Parro een bericht met de vraag of u via de link uw IDEAL betaling wilt voldoen. Het gaat om de volgende bedragen:
  • Schoolfonds: €50,-  Deze rekening wordt beheerd door de ouderraad, ze financieren hiervan alle benodigdheden voor feestdagen e.d.
  • Schoolreis groep 3-7: €35,-
  • Kleuterdag: €10,-
  • Startpakket groep 3: €15,-
  • Schoolkamp groep 8: €95,-
U ontvangt een bericht per kind en per onderwerp.
Alle bedragen betreffen vrijwillige bijdragen, maar onze ervaring leert dat meerdere ouders bereid zijn om juist meer dan de gevraagde bedragen over te maken. U kan er dan voor kiezen om een gift te geven. U kan er ook voor kiezen om in termijnen te betalen. Wanneer u niet kunt of wilt betalen zullen we uw kind op geen manier uitsluiten of anders behandelen.