Elke drie jaar maken we een schoolplan waarin we onze ambities en een uitgebreide visie op onderwijskwaliteit beschrijven. Ons huidige Schoolplan Amalia-Astro 2020-2023 bevat onder andere:

Onze kernwaarden: samen, uitdagend, professioneel, betrokken

Onze parels: deskundigheid: goed en gekwalificeerd team, leerlingen zijn betrokken bij hun leerproces, goede zorgstructuur: aandacht voor begaafdheid, dyslexie en leerproblematiek, vooruitstrevend in ICT voorzieningen, sterk pedagogisch klimaat, goede opleidingsschool.

Onze streefbeelden voor de komende jaren: We zijn een lerend en professioneel team: Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling en is op schoolniveau betrokken bij een terrein binnen een leerteam. Er wordt met een onderzoekende houding gewerkt. We voeren eenduidig beleid rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerlingen. We bieden uitdagend onderwijs waarin leerlingen zich samen kunnen ontwikkelen. School en ouders werken actief samen aan de ontwikkeling van leerlingen en van het onderwijs.