Regelmatig organiseren wij een inloopmoment. Ouders worden dan uitgenodigd met hun kind mee naar binnen te gaan en de klas en het werk van de kinderen te bekijken. Voor de kleutergroepen zal dit twee keer per maand zijn en voor de midden- en bovenbouw 1 keer per maand. Het rooster hiervoor zal via de website en in de nieuwsbrief worden gedeeld.

Het inloopmoment is van 8.20 tot 8.30 uur. Per keer komt één ouder mee naar binnen. De dagen zullen worden afgewisseld, zodat elke ouder in de gelegenheid zal zijn ieder kind in de klas te bezoeken. We houden geen inloopmomenten op maandag. De inloopmomenten zijn alleen bedoeld voor ouders, niet voor oppas/opa/oma of andere familieleden.