Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

Leerling-informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school. Via Paro kunt u elk moment u privacyinstellingen veranderen. Dit gaat op de volgende manier: 

– Onder acties (onder de groepen) vindt u de privacyvoorkeuren.
– Tik op Privacy voorkeuren.
– Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje.

In het Privacyreglement van Stichting PCBO Baarn Soest is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling-gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Klik HIER voor meer informatie over privacy op de website van de stichting.  

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u mailen naar: privacy@pcbobaarnsoest.nl