De directie van de Amalia-Astroschool is eindverantwoordelijk voor het schoolbeleid. Besluiten hieromtrent neemt de directie niet alleen, maar betrekt daarin de Medezeggenschapsraad (MR). Dit is niet vrijblijvend, maar is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (zie WMS). De MR bij de Amalia-Astroschool bestaat uit drie afgevaardigden namens de ouders en drie namens de leerkrachten (zie samenstelling). De directeur is adviserend lid.

Klik hier voor het Jaarverslag MR 2021