Onze school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierin verzamelen wij alle gegevens over uw kinderen. Als ouders heeft u een account ontvangen van het Ouderportaal. Na inloggen kunt u de rapporten van uw kinderen bekijken. Vanaf dit schooljaar printen we het rapport alleen nog uit op verzoek van ouders. De rapporten zijn in te zien vanaf de volgende data:

– Eerste rapport: vrijdag 3 februari 2023
– Tweede rapport: vrijdag 23 juni 2023

Toelichting bij het digitaal rapport

In het Ouderportaal kunt u tevens de geregistreerde persoonsgegevens inzien en wijzigen, maar ook kunt u zien met welke kinderen uw zoon of dochter in de klas zit.

Als u nog geen Parnassys Ouderportaal account heeft dan kunt u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar administratie@amalia-astro.nl.

Als u al een account heeft kunt u  via deze link inloggen op het Ouderportaal.