Gemiddeld krijgen de leerlingen 3x per week huiswerk. Dit kan dus de ene week 4x zijn en de andere keer 2x. Daarnaast kan het zijn dat individuele leerlingen extra opdrachten krijgen om thuis te oefenen in zaken waar ze op uitvallen. Het huiswerk staat ook altijd op het bord in de klas. Het bord is leidend! De kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun huiswerk te noteren in hun agenda.

Alle leerlingen kunnen thuis inloggen met hun eigen account op cloudwise. Van daaruit kunnen ze bij al het lesmateriaal van school komen.

Huiswerk groep 7B

  • Maandag 27 juni: redactiesommen
  • Woensdag 29 juni: Nieuwsbegrip: Andere tekst en woordenschat “Suriname”.
  • Vrijdag 1 juli: Huiswerkopdracht Blink
  • Dinsdag 5 juli: Taal toets

Huiswerk groep 7A

  • Donderdag 23 juni: controledictee spelling blok 7.
  • Vrijdag 24 juni: inleveren brief ‘Gouden Eeuw’.

Planning Cito’s groep 7A

20 juni Spelling deel 1
21 juni Spelling deel 2

Bijzondere dagen: 

  • Vrijdag 1 juli: slotfeest
  • Maandag 5 juli: Rijksmuseum
  • Dinsdag 6 juli: musical