Wij zijn partnerschool van de Marnixacademie, dit houdt in dat wij stagiaires van de Marnix mogen ontvangen en dat wij leerwerkgemeenschappen kunnen oprichten met een docent en studenten.