Verkeerscommissie
Sinds 2005 is de verkeerscommissie actief op de Amalia-Astroschool. Met gericht onderwijs, bewustwording van ouders en diverse activiteiten voor de leerlingen wil de commissie het verkeer breed onder de aandacht brengen. Voor verbetering van de  verkeerssituatie rond de school zijn plannen ingediend bij de Gemeente Baarn.
De werkzaamheden van de verkeerscommissie hebben in het verleden geresulteerd in het behalen van het Utrechts Verkeersveiligheids Label (UVL) van Veilig Verkeer Nederland . Dit UVL was een ‘’aanmoedigingsprijs” en bewijst dat de school goed bezig is om het verkeer in allerlei facetten onder de aandacht van leerlingen en ouders te brengen. Sinds augustus 2006 werken de leerkrachten in alle groepen met de methode “Klaar-over”. Een heldere methode die door Veilig Verkeer Nederland (VVN) wordt aanbevolen.
De verkeerscommissie organiseert in de loop van het schooljaar diverse activiteiten voor de leerlingen. Een paar voorbeelden: de verkeersweek in het voorjaar met allerlei leerzame en leuke acties; aandacht voor fietsen met een groep (voor groep 8); in het najaar de actie ‘Op voeten en fietsen naar school’.
We maken gebruik van de mogelijkheid om via ANWB Streetwise een dag vol verkeersactiviteiten te plannen voor alle kinderen. Het programma wordt afgestemd op de diverse leeftijden in school.

In het voorjaar doen leerlingen van groep 7 theoretisch en praktisch verkeersexamen i.s.m. VVN. Aan het praktische examen werken ook (verkeers)ouders mee.

Het parkeergedrag van ouders krijgt aandacht door een paar keer per jaar de actie Stoeprand te houden. Leerlingen van groep 8, geïnstrueerd over hoe te handelen, gaan met gele bonnenboekjes bij aanvang van de school verkeerd geparkeerde auto’s ‘bekeuren’. Met deze terugkerende ludieke actie hoopt de Amalia-Astroschool bewuster parkeergedrag te stimuleren.

Klussen in en om school
Deze commissie zorgt voor een deel van het klein onderhoud van de school. U kunt dan denken aan schilderwerk binnen de school, kleine reparaties op het gebied van loodgieterswerk, timmerwerk, opknappen van schilderwerk plein, pleinonderhoud, fietsenkelder onderhouden, lampen vervangen etc.
Vindt u het een plezierige manier om bij de school betrokken te worden neem dan contact open met de kluscommissie coördinator Sander Koops. Dit kan via het mailadres van school.