Vooraanmelding
Zodra uw kind is geboren is het mogelijk om een vooraanmelding te doen. Daarvoor hebben we de volgende informatie nodig: naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer(s) en e-mail. U kunt dit telefonisch of via ons e-mailadres administratie@amalia-astro.nl aan ons doorgeven. Uw kind wordt direct op de vooraanmeldlijst geplaatst.

Omstreeks juni volgend op het bewuste geboortejaar wordt bekeken hoeveel aanmeldingen er zijn binnengekomen. Vervolgens worden alle ouders van deze kinderen schriftelijk geïnformeerd;
– Indien er sprake kan zijn van een inschrijving, ontvangt men het aanmeldformulier.
– Indien er (nog) geen sprake kan zijn van een inschrijving, wordt het kind op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelding
Zodra uw kind drie jaar is en is er sprake van een inschrijving wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Uw ontvangt een entreeformulier om dit gesprek voor te bereiden. Wanneer u dit formulier heeft ingeleverd, nemen wij contact met u op om een kennismakingsgesprek in te plannen. Het gesprek is met de directeur, Loles Bobo, en/of de intern begeleider van de onderbouw. Uiteraard hopen wij dat uw zoon of dochter ook bij het aanmeldgesprek aanwezig kan zijn. Voor het inplannen van een aanmeldgesprek of voor het formulier vooraanmelding of aanmelding kunt u een e-mail sturen naar: administratie@amalia-astro.nl.

Inschrijving
Na het aanmeldgesprek heeft de Amalia-Astroschool voor de plaatsingsprocedure officieel zes (kalender)weken de tijd om te kunnen beslissen of ze de geschikte school voor uw kind is. Wanneer u na het aanmeldgesprek de benodigde inschrijfformulieren ontvangt en deze zijn volledig ingevuld ingeleverd, dan ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Uw kind wordt niet automatisch op de Amalia-Astroschool toegelaten. We hanteren de volgende criteria voor toelating:

  • We moeten de kwaliteit en de zorg waar wij voor staan kunnen waarborgen.
  • Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben krijgen voorrang met toelating, maar alleen als zij staan ingeschreven voor hun eerste verjaardag. Ook moeten we de onderwijsbehoeften en de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. Kan dat niet, dan zoekt de school, na overleg, een betere plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.
  • Wanneer er sprake is van kinderen die speciale zorg nodig hebben, moet die zorg ook geboden kunnen worden.

Eerste schooldag
Uw kind mag bij ons de eerste schooldag na zijn/haar vierde verjaardag beginnen.