Groep 8 is een bijzonder jaar! De basisschoolperiode wordt afgerond en de kinderen worden voorbereid op het Voortgezet Onderwijs (VO). De kinderen leren hun werk te plannen via het planbord in de klas. Huiswerk is te vinden op het bord in de klas en op de website. Gemiddeld krijgen de kinderen 4 vakken huiswerk per week.  Ze leren verantwoordelijkheid te nemen en we proberen ze zo zelfstandig mogelijk te maken voordat ze naar de middelbare school gaan. 

Ons schooljaar start met een driedaags kamp. In januari krijgen de kinderen hun definitieve advies. In januari en februari kunnen de kinderen de open dagen en lesmiddagen van de verschillende VO scholen bezoeken. In april doen de kinderen een Eindtoets. Ze sluiten hun basisschoolperiode af met een afscheidsmusical of eindfilm. 

We gaan er een mooi jaar van maken!

Een uitgebreid bestand met informatie groep 8A vindt u hier.

Een uitgebreid bestand met informatie groep 8B vindt u hier.

Voor informatie over het VO klik hier.