Op onze school zijn er drie heterogene kleutergroepen. Hier wordt de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan. Wij bieden een veilige omgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Spelend leren staat hierbij hoog in het vaandel. Wij werken vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Elk kind krijgt hierbij de ruimte om zich in een eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen. De leerkracht volgt dit proces en helpt het kind te groeien.

Algemene informatie voor startende ouders

  • Voor startende ouders hebben we een informatiebrief werkwijze gemaakt.
    Hierin staat de werkwijze in de groepen 1/2 beschreven bijvoorbeeld themawerk, kringactiviteiten, weekrooster, keuzebord, logeerknuffel, kleutervolgsysteem: KIJK!, groepsplannen, zorg en kindgesprekkken.
  • De meer praktische zaken vindt u in de Informatiebrief kleuters.
    Hierin staat onder andere informatie over de startmomenten, start van de dag, einde van de dag, agenda/schriftje bij de ingang van de klas, eten/drinken, continurooster, verjaardag, gymtas, zelfredzaamheid, ziekte/verlof/afwezigheid, kennismakingsgesprek, rapport en algemene schoolinformatie.