Wij zijn partnerschool van de Marnixacademie, dit houdt in dat wij stagiaires van de Marnix mogen ontvangen en dat wij leerwerkgemeenschappen kunnen oprichten met een docent en studenten.

Ook ontvangen wij studenten van het ROC die een opleiding volgen tot onderwijsassistent.

Als school werken wij samen met Stichting Kunst Centraal te Bunnik. Deze stichting levert jaarlijks een aanbod op het gebied van kunst en cultuur waar de school ruimschoots gebruik van maakt. Het gaat hierbij om projecten, leskisten, leerkrachtondersteuning en groepsactiviteiten op het gebied van toneel, muziek, beeldende kunst en literatuur. Daarnaast maken we gebruik van het programma-aanbod van culturele centra in de buurt, waaronder theater “De Speeldoos” en Kasteel Groeneveld.

De kinderen van onze school komen ook regelmatig in de bibliotheek,

In Baarn beschikken we over een actief Natuur- en milieucentrum ‘De Groene Inval’ aan de Geerenweg. Onze groep 5 leerlingen hebben hier, vanaf het voorjaar, hun eigen schooltuin die ze wekelijks onderhouden. Daarnaast maken alle groepen gebruik van het projectaanbod van ‘De Groene Inval’.

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO De Eem. Deze partner verzorgt het contact met scholen voor speciaal onderwijs en extra ondersteuning indien dit nodig is.