Ook leerlingen die een didactische voorsprong hebben, worden door de leerkracht uitgedaagd. Dat wordt gedaan door de reguliere lesstof in compacte vorm aan te bieden en daarnaast verrijkingsstof te geven. Voor leerlingen waarbij deze manier van leren niet toereikend genoeg is, hebben wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusgroep vanuit de Stichting.
In de plusgroep volgen de leerlingen een dagdeel per week onderwijs wat gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om (leer)doelen te kunnen behalen. De samenstelling van deze groep is wisselend. Deelname aan de plusgroep gaat in overleg met ouders, leerkracht en de intern begeleider. Hoogbegaafde leerlingen kunnen een dagdeel per week deelnemen aan de Plusklas van de stichting PCBO Baarn-Soest.