Vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders van de Amalia-Astroschool  

We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft! Mochten er problemen zijn, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind. Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider of schoolleiding.  Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school, Joke Pietersma. De vertrouwenscontactpersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor en denkt graag met u mee. Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon van stichting PCBO Baarn-Soest, Marleen Versteege-Verschoor. Mail: de.reis.marleen@gmail.com 

Sinds 2015 is iedere school ook verplicht om een coördinator sociale veiligheid aan te stellen. Deze heeft als taak om de sociale veiligheid te bewaken en bevorderen. Zij/hij is ook het aanspreekpunt bij vermoeden van kindermishandeling. Deze taak ligt in het verlengde van de interne begeleiders.