In groep 4 gaan we een veel nieuwe dingen leren en besteden we gedurende het jaar aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en het groepsklimaat.

  • Het lezen gaan we uitbreiden, de woorden worden moeilijker en langer. Ook gaan we aan de slag met begrijpend lezen, hiervoor gebruiken we teksten uit het nieuws.
  • Voor spelling komen er nieuwe categorieën bij en taal is een nieuw vak in het lesprogramma.
  • Bij schrijven blijven we het handschrift oefenen en leren we de hoofdletters aan.
  • Met rekenen doen we er ook een stapje bovenop en zo leren we bijvoorbeeld de tafelsommen.

In groep 4 introduceren we de spreekbeurten en is er natuurlijk ook tijd voor de creatieve vakken, drama, muziek en bewegingsonderwijs.

Een uitgebreid bestand met informatie over groep 4 vindt u achter de link.