De Ouderraad(OR) van de Amalia-Astroschool bestaat uit tien actieve, betrokken ouders.

Ouderraadsleden zijn zowel aanspreekpunt voor ouders als voor leerkrachten. Aan iedere groep wordt een OR-lid gekoppeld, om dat schooljaar de groep(-sleerkracht) te ondersteunen bij activiteiten, alsmede de schoolshirts te wassen na bepaalde evenementen. Zij komen ieder schooljaar zo’n tien keer bij elkaar in aanwezigheid van onze directeur en een steeds wisselend teamlid.

Samen met het team geeft de OR invulling aan alle niet-onderwijskundige activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden. Te denken valt aan het Sinterklaas-, Kerst-, Paas- en slotfeest, de kleuterdag, schoolreisjes en musical groep 8, schoolfotograaf, avondvierdaagse en sportdagen, meesters- en juffendag, kinderboekenweek, maar ook acties als Schoenmaatjes.

Daarnaast wordt ernaar gestreefd ieder jaar een thema-/ouderavond te organiseren over een onderwerp dat veel ouders bezighoudt, zoals “het omgangsprotocol”, “gezond eten en bewegen”, “de invloed van beeldschermen” et cetera. Uw suggesties voor nieuwe onderwerpen zijn altijd welkom.

Enthousiasme en inzet van de OR zijn van groot belang voor de school en met name al onze kinderen!