Welkom op de pagina van groep 7. Op deze pagina kun je zien wat we dit schooljaar samen beleven. Veel lees- en kijkplezier!

Groep 7 is een leuk, vol maar vooral een leerzaam jaar. We bereiden ons langzamerhand voor op wat er na groep 8 gaat gebeuren: het VO. We krijgen een eerste kennismaking met alle mogelijkheden en richtingen die er na de basisschool zijn. Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies.
Ook het verkeersexamen staat centraal in groep 7. Vele lessen worden hieraan besteed. We doen in groep 7 het praktisch en theoretisch verkeersexamen.

Wij werken veel digitaal, maar wisselen dit af met werkboeken, dit noem je dan Blended werken. Wij zijn dit nog aan het uitproberen en bijschaven. Het vak rekenen (Getal & Ruimte Junior) doen we helemaal op de computer, behalve de toetsen. Taal en spelling (Taal en Spelling op Maat) wisselen wij af met werkboeken en digitaal. Bij Engels (Stepping Stones) en de zaakvakken (Blink en Blits) gebruiken wij de werkboeken.

De uitgebreide informatiebrief van groep 7 vindt u hier.