We hebben een schoolondersteuningsprofiel waarin we aangeven welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp wij kunnen bieden. Ons huidige schoolondersteuningsprofiel (SOP) bevat onder andere het volgende: 

Ons onderwijskundig concept, schoolpopulatie, specialisten binnen het team, oordeel inspectie kwaliteit van de ondersteuning, onze beloftes en onze parels.