Vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders van de Amalia-Astroschool  

We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Mochten er problemen zijn, dan kunt u altijd dit bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind. 

Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider of schoolleiding.

Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school Joke Pietersma.

De vertrouwenscontactpersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor en denkt graag met u mee. 

Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenscontactpersoon van stichting PCBO Baarn-Soest

Sinds 2015 is iedere school ook verplicht om een coördinator sociale veiligheid aan te stellen. Deze heeft als taak om de sociale veiligheid te bewaken en bevorderen. Zij/hij is ook het aanspreekpunt bij vermoeden van kindermishandeling. Deze taak ligt in het verlengde van de interne vertrouwenspersoon, en is toevertrouwd aan Iris de Koning.