Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5

Berichtenarchief

facebookTwitter

Kleutergroepen

Algemene informatie

Starten op de basisschool:

Uw kind mag bij ons starten op de eerste maandag van nieuwe maand, nadat uw kind vier jaar is geworden. Concreet betekent dit dat als uw kind bijvoorbeeld in oktober jarig is, het op de eerste maandag in november start. Wij hebben twee uitzonderingen op deze regel:

Als uw kind in september jarig is, dan mag het kind starten op de eerste maandag van het nieuwe schooljaar.

Als uw kind in november jarig is, mag het starten op de eerste maandag na 5 december.

Start van de dag:

De schooldeur gaat om 8.20 uur open. De kleuters komen met hun ouders binnen via de kleuteringang. Elk kind heeft zijn eigen symbool/naam welke terug te vinden is op de kapstok en op de stoel. De tas mag in de daarvoor bestemde bak bij de ingang van de klas of onder de jassen bij de kapstok. Wij starten alle ochtenden in de kring. De kleuters mogen hun stoeltje opzoeken en afscheid nemen van hun ouders. Het is de bedoeling dat de ouders om 8.30 uur buiten staan zodat wij op tijd kunnen starten met de lessen.

Einde van de dag:

Aan het eind van de schooldag wachten de ouders bij de ingang van het kleuterplein. De kleuters mogen pas van het plein af als ze aan de juf hebben verteld dat ze hun ouders zien. Kinderen die naar de BSO gaan, worden door de begeleiders opgewacht op het kleuterplein. Zij gaan met de begeleiders van het plein af.

Agenda/schriftje bij ingang van de klas:

In iedere groep ligt een agenda/schriftje waarin u dagelijks kunt noteren of uw kind naar de BSO gaat of door iemand anders opgehaald wordt.

Eten/Drinken:

Om 10.30 uur zitten we in de kring voor een gezond pauzehapje en drankje. Op ma/di/do lunchen wij om 12.00 uur met de kinderen aan tafel. Hiervoor is de schoolafspraak: gezond en niet te veel! Woensdag is fruitdag.

Continurooster:

We werken op onze school met een continurooster. Als uw kind net vier jaar is geworden, adviseren wij u om op maandag, dinsdag en donderdag uw kind om 12.00 uur op te komen halen.

Verjaardag:

We gaan er vanuit dat de vierde verjaardag van uw kind op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf wordt gevierd. De volgende verjaardagen vieren wij op school. U mag hier in de kleutergroepen als ouder bij aanwezig zijn. De meeste kinderen geven ook een kinderfeestje. Om teleurstellingen te voorkomen bij kinderen die niet uitgenodigd worden, verzoeken wij u om de uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes bij de kinderen thuis te brengen i.p.v. op school uit te delen.

Gymtas:

De kleuters krijgen gymles in de speelzaal. Zij mogen hiervoor gymkleding en gymschoenen meenemen. Gymschoentjes zijn verplicht. De kleding en schoenen, voorzien van naam, graag in een tasje in de daarvoor bestemde manden in de gang.

Zelfredzaamheid:

Wij gaan ervan uit dat uw kind zichzelf kan uit- en aankleden. Verder is het een voorwaarde dat kinderen die op de basisschool starten zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen. De juf helpt uiteraard bij lastige knopen en ritsen. Alle kinderen hebben een extra setje kleding in hun tas voor het geval het toiletbezoek een keer mis gaat.

Ziekte/verlof/afwezigheid:

Wanneer uw kind de school niet kan bezoeken, kunt u dit tussen 8.00 en 8.20 telefonisch doorgeven. Ook vierjarigen moeten worden afgemeld. Voor het aanvragen van verlof, verwijzen we u naar de informatie en aanvraagformulieren op de website.

Kennismakingsgesprek:

Wanneer uw kind een aantal weken op school zit, zal de groepsleerkracht een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek is ruimte voor vragen van uw en onze kant.

Rapport:

In de maanden februari en juni kunt u via het ouderportaal het digitale rapport inzien. De vierjarigen krijgen een rapport nadat zij zes maanden onderwijs hebben gevolgd. Heeft u hier vragen over, of lukt het inloggen niet, dan mag u hierover contact opnemen met de administratie.

Algemene schoolinformatie:

U ontvangt tweewekelijks de digitale nieuwsbrief. Op de website kunt u onze schoolgids inzien. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u een flyer met daarin belangrijke schoolzaken op een rijtje. Tevens krijgt u een inlogcode om in te loggen in het ouderportaal van Parnassys, ons administratiesysteem.

Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd op onze basisschool!