Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5

Berichtenarchief

facebookTwitter

Aanmelding nieuwe leerlingen

Rondleidingen
Elke maand zijn er rondleidingen op onze school gepland. Tijdens de rondleiding wordt er een algemeen beeld geschetst van het onderwijs op de Amalia-Astroschool, worden vragen beantwoord en kunt u de school zien. Op basis van de rondleiding kunt u beslissen uw kind aan te melden voor de Amalia-Astroschool. Aanmelden voor een rondleiding kan door een e-mail te sturen naar onze  administratie. Wij verzoeken u ook een telefoonnummer te vermelden, zodat wij -indien nodig- u ook telefonisch kunnen bereiken.

De rondleidingen zijn van 9.00 tot 10.00 uur en zijn gepland op:

 • 2020
  -15 oktober (via Google Meet)
  -12 november
  -14 december
 • 2021
  -7 januari
  -4 februari
  -1 maart
  -9 april
  -17 mei
  -7 juni

Vooraanmelding
Zodra uw kind is geboren is het mogelijk om een vooraanmelding te doen. Daarvoor hebben we de volgende informatie nodig: naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer(s) en e-mail. U kunt dit telefonisch of via ons e-mailadres administratie@amalia-astro.nl aan ons doorgeven. Uw kind wordt direct op de vooraanmelding-lijst geplaatst.

Omstreeks juni volgend op het bewuste geboortejaar wordt bekeken hoeveel aanmeldingen er zijn binnengekomen. Vervolgens worden alle ouders van deze kinderen schriftelijk geïnformeerd;

– Indien er sprake kan zijn van een inschrijving, ontvangt men het aanmeldingsformulier.

– Indien er (nog) geen sprake kan zijn van een inschrijving, wordt het kind op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelding
Zodra uw kind drie jaar is en is er sprake van een inschrijving wordt u uitgenodigd voor een aanmeldingsgesprek. Uw ontvangt een aanmeldingsformulier om dit gesprek voor te bereiden. Wanneer u dit formulier heeft ingeleverd, nemen wij contact met u op om een aanmeldgesprek in te plannen. Het gesprek is met de directeur, Loles Bobo, en/of de intern begeleider, Iris de Koning. Uiteraard hopen wij dat uw zoon of dochter ook bij het aanmeldgesprek aanwezig kan zijn. Voor het inplannen van een aanmeldgesprek of voor het formulier vooraanmelding of aanmelding kunt u een e-mail sturen naar onze  administratie.

Inschrijving
Na het aanmeldgesprek heeft de Amalia-Astroschool voor de plaatsingsprocedure officieel zes (kalender)weken de tijd om te kunnen beslissen of ze de geschikte school voor uw kind is.

Wanneer u na het aanmeldgesprek de benodigde inschrijfformulieren ontvangt en deze zijn volledig ingevuld ingeleverd, dan ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Uw kind wordt niet automatisch op de Amalia_Astroschool toegelaten. Criteria voor toelating zijn:

 1. We moeten de kwaliteit en de zorg waar wij voor staan kunnen waarborgen.
 2. Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben worden automatisch toegelaten, maar alleen als zij staan ingeschreven voor hun eerste verjaardag. Ook moeten we de onderwijsbehoeften en de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. Kan dat niet, dan zoekt de school, na overleg, een betere plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.
 3. Wanneer er sprake is van kinderen die speciale zorg nodig hebben, moet die zorg ook geboden kunnen worden.

Eerste schooldag:  Instroommomenten
Wij werken op school met instroommomenten. 

De kinderen starten op de eerste maandag van de maand waarin ze al vier jaar zijn. 

Concreet betekent dit dat als uw kind bijvoorbeeld in oktober jarig is, het op de eerste maandag in november start. Wij hebben drie uitzonderingen op deze regel:

 1. Als uw kind in mei, juni, juli, augustus vier jaar wordt, dan start uw kind de eerste maandag van het nieuwe schooljaar. 
 2. Als uw kind in september jarig is, dan mag uw kind starten op de eerste maandag van het nieuwe schooljaar. 

Voor deze kinderen geldt wel dat zij alleen de ochtenden onderwijs mogen volgen tot zij vier jaar zijn geworden, zodat er in de middag extra aandacht is voor de kinderen vanaf vier jaar.

 1. Als uw kind in november jarig is, mag hij/zij starten op de eerste maandag na 5 december.

Hierdoor kunnen we op deze maandag extra aandacht geven aan de nieuwe kinderen en houden we de overige weken rustig. De leerlingen komen niet meer voor hun vierde verjaardag op school wennen. In plaats daarvan passen wij gezamenlijk met u de eerste periode van uw zoon/dochter bij ons op school volledig aan, aan de behoefte van uw kind. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u er voor kiest om uw kind eerst 3 ochtenden in de week naar school te laten gaan en dit langzaam opbouwt naar de behoefte van uw kind.