Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5

Berichtenarchief

facebookTwitter

Verkeerscommissie

Aandacht voor het verkeer op de Amalia Astroschool,

Sinds 2005 is de verkeerscommissie actief op de Amalia-Astroschool. Met gericht onderwijs, bewustwording van ouders en diverse activiteiten voor de leerlingen wil de commissie het verkeer breed onder de aandacht brengen. Voor verbetering van de  verkeerssituatie rond de school zijn plannen ingediend bij de Gemeente Baarn.
De werkzaamheden van de verkeerscommissie hebben in september 2006 geresulteerd in het behalen van het Utrechts Verkeersveiligheids Label (UVL) van Veilig Verkeer Nederland . Dit UVL is een ‘’aanmoedigingsprijs” en bewijst dat de school goed bezig is om het verkeer in allerlei facetten onder de aandacht van leerlingen en ouders te brengen.
Sinds augustus 2006 werken de leerkrachten in alle groepen met de methode “Klaar-over”. Een heldere methode die door Veilig Verkeer Nederland (VVN) wordt aanbevolen.
De plannen rond de verkeerssituatie zijn in december 2005 ingediend bij de Gemeente Baarn. In het kort zijn de aanbevelingen:
* Het fietspad bij het kleuterplein dichtleggen ter verbetering van de veiligheid van fietsers en kinderen die van het plein komen. De onduidelijke voorrangssituatie verdwijnt hiermee;
* Aanleg van een goede parkeerplek voor de schooltaxi;
* Het voetpad van de Parkstraat langs het grote plein verbreden, waardoor de weg iets verlegd wordt en het voor de kinderen en ouders veiliger wordt.

De plannen zijn begin 2007 in het College van B&W besproken , waarna ze in de Gemeenteraad zijn aangenomen.
De uitslag hiervan was voor onze school positief, de wijzigingen zijn in september 2007 doorgevoerd!

De verkeerscommissie organiseert in de loop van het schooljaar diverse activiteiten voor de leerlingen. Een paar voorbeelden: de verkeersweek in het voorjaar met allerlei leerzame en leuke acties; aandacht voor fietsen met een groep (voor groep 8); in het najaar de actie ‘Op voeten en fietsen naar school’.
In het voorjaar doen leerlingen van groep 7 theoretisch en praktisch verkeersexamen i.s.m. VVN. Aan het praktische examen werken ook (verkeers)ouders mee.

Het parkeergedrag van ouders krijgt aandacht door een paar keer per jaar de actie Stoeprand te houden. Leerlingen van groep 8, geïnstrueerd over hoe te handelen, gaan met gele bonnenboekjes bij aanvang van de school verkeerd geparkeerde auto’s ‘bekeuren’. Met deze terugkerende ludieke actie hoopt de Amalia-Astroschool bewuster parkeergedrag te stimuleren.