Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5

Berichtenarchief

facebookTwitter

Huiswerk/belangrijke data

Gemiddeld krijgen de leerlingen 4x per week huiswerk. Dit kan dus de ene week 5x zijn en de andere keer 3x. Daarnaast kan het zijn dat individuele leerlingen extra opdrachten krijgen om thuis te oefenen in zaken waar ze op uitvallen. Het huiswerk staat ook altijd op het bord in de klas. Het bord is leidend! De kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun huiswerk te noteren in hun agenda. We hebben afgesproken dat de leerlingen elke dag hun agenda en huiswerkmap meenemen.

Alle leerlingen kunnen thuis inloggen met hun eigen account op cloudwise. Van daaruit kunnen ze bij het lesmateriaal van school komen.


September

18: S.O woorden Engels 1.1 + 1.2

19: hw begrijpend lezen les 12 

23: Test jezelf blink (bronnenbladen leren over familie) 

24: hw Nieuwsbegrip online, andere tekstsoort en woordenschat: ‘waardeer het, repareer het’.

25: eerste dag schoolkamp (vertrek op de fiets om 8.30 uur)

26: tweede dag schoolkamp

27 derde dag schoolkamp (rond 14.30 uur terug op school)


Oktober

1:  studiedag dus de kinderen zijn vrij

2: juf Carla afwezig, juf Janet voor de klas

2: S.O woorden Engels 1.3 en 1.4 

3: juf Carla afwezig, juf Janet voor de klas

4: juf Carla afwezig, juf Mirjam voor de klas 

9: S.O Engels grammatica + werkbladen maken

10: taaltoets blok 1 

11: controledictee blok 1 

14: Topotoets A

21-27: herfstvakantie

28: luizencontrole

31: fietscontrole (kinderen op de fiets naar school)


November

7: schoolfotograaf

8: schoolfotograaf

11: studiedag dus de kinderen zijn vrij


December

5: sinterklaasfeest ( alle kinderen om 12.30 uur uit)

16: weekopening 8a

19: Kerstviering

20: alle kinderen om 12.30 uur uit (begin kerstvakantie)

23 december t/m 5 januari: Kerstvakantie


Januari

6: luizencontrole

27: adviesgesprekken

28: adviesgesprekken


februari

12: studiedag dus de kinderen zijn vrij

14: rapport mee

21: meesters- en juffendag

24 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie


Maart

2: luizencontrole

20: voetbaltoernooi groep 7 en 8

30: weekopening groep 8a


April

9: paasontbijt/paasviering

10: Goede vrijdag dus vrij

13: tweede paasdag dus vrij

15: Eindtoets groep 8

16: Eindtoets groep 8

17: Eindtoets groep 8 

24: Koningsspelen

27 april t/m 5 mei: meivakantie


Mei

21: Hemelvaart dus vrij

22: dag na Hemelvaart dus vrij

29: Studiedag dus kinderen zijn vrij

31 mei t/m 7 juni: Pinkstervakantie


Juni

8: luizencontrole

11: Atletiekdag groep 7 en 8

29: schoonmaakavond


Juli

10: Slotfeest

13: weekopening groep 8a+8b

14: school uitgooien en musical (voorstelling voor kinderen en ouders)

Vanaf 15 juli: kinderen hebben zomervakantie