Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5

Berichtenarchief

facebookTwitter

Huiswerk/belangrijke data

Gemiddeld krijgen de leerlingen 3x per week huiswerk. Dit kan dus de ene week 4x zijn en de andere keer 2x. Daarnaast kan het zijn dat individuele leerlingen extra opdrachten krijgen om thuis te oefenen in zaken waar ze op uitvallen. Het huiswerk staat ook altijd op het bord in de klas. Het bord is leidend! De kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun huiswerk te noteren in hun agenda.

Alle leerlingen kunnen thuis inloggen met hun eigen account op cloudwise. Van daaruit kunnen ze bij al het lesmateriaal van school komen.

November

11: studiedag dus de kinderen zijn vrij

12: hw werkboekje begrijpend lezen taak 3

12: toets rekenen deel 2

12: Sinterklaas lootjes trekken

13: toets Blits studievaardigheden

15: hw werkboekje redactiesommen taak 3

15: Engels SO woordjes unit 2 lesson 2

18: hw computer nieuwsbegrip leraren gaan staken (andere tekstsoort en woordenschat)

22: Engels SO woordjes unit 2 lesson 3

22: hw redactiesommen taak 4

26: tentoonstelling in Laren over weer en wind (8.30-10.30 uur)

26: Sinterklaas schoen zetten in de klas

29: Engels SO woordjes unit 2 lesson 4


December

2: Sinterklaas surprises inleveren

5: sinterklaasfeest

6: toets Engels unit 2

19: Kerstviering

20: alle kinderen om 12.30 uur uit (begin kerstvakantie)

23 december t/m 5 januari: Kerstvakantie


Januari

6: luizencontrole


februari

12: studiedag dus de kinderen zijn vrij

14: rapport mee

21: meesters- en juffendag

24 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie


Maart

2: luizencontrole

9: informatieavond verkeersexamen 20.00-20.45 u.

20: voetbaltoernooi groep 7 en 8

30: theorie verkeersexamen


April

9: paasontbijt/paasviering

10: Goede vrijdag dus vrij

13: tweede paasdag dus vrij

24: Koningsspelen

27 april t/m 5 mei: meivakantie


Mei

12: verkeersexamen praktijk: briefing ouders die posten bemensen.

14: praktijk verkeersexamen

21: Hemelvaart dus vrij

22: dag na Hemelvaart dus vrij

29: Studiedag dus kinderen zijn vrij

31 mei t/m 7 juni: Pinkstervakantie


Juni

8: luizencontrole

11: Atletiekdag groep 7 en 8

29: schoonmaakavond


Juli

3: rapport 2

10: Slotfeest

Vanaf 15 juli: kinderen hebben zomervakantie