Gemiddeld krijgen de kinderen 1x per week huiswerk.  Daarnaast kan het zijn dat individuele leerlingen extra opdrachten krijgen om thuis te oefenen. Het huiswerk staat ook altijd op het bord in de klas. Het bord is leidend! De kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun huiswerk te noteren in hun agenda.

Alle kinderen kunnen thuis inloggen met hun eigen account op cloudwise. Van daaruit kunnen ze bij al het lesmateriaal van school komen.