Gemiddeld krijgen de leerlingen 1x per week huiswerk.  Daarnaast kan het zijn dat individuele leerlingen extra opdrachten krijgen om thuis te oefenen in zaken waar ze op uitvallen. Het huiswerk staat ook altijd op het bord in de klas. Het bord is leidend! De kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun huiswerk te noteren in hun agenda.

Alle leerlingen kunnen thuis inloggen met hun eigen account op cloudwise. Van daaruit kunnen ze bij al het lesmateriaal van school komen.

Maandag 24 januari

 • – Werkboekje Junior Einstein begrijpend lezen. Lees de tekst koffie van poep en maak vraag 1 t/m 14.
  – Voorbereiden toets taal blok 4. Leer de werkbladen woordenschat. Donderdag 20 januari is de toets.
 • Toets spelling blok 4

Dinsdag 25 januari

 • Cito Rekenen deel 1
 • Toets taal blok 4

Woensdag 26 januari

 • Afname AVI/DMT

Donderdag 27 januari

 • Cito rekenen deel 2
 • Toets topo kaart B

Vrijdag 28 januari

 • Leerlingen vrij/studiedag

Maandag 31 januari

 • Cito rekenen deel 3
 • Huiswerk inleveren
 • Werkboekje Junior Einstein begrijpend lezen. Lees de tekst Afrikaans op blz 10 en maak vraag 1 t/m 11.
 • Redactiesommen 15 en 16

Dinsdag 1 februari

 • Cito begrijpend lezen deel 1

Woensdag 2 februari

 • Afname AVI/DMT

Donderdag 3 februari

 • Cito begrijpend lezen deel 2

Vrijdag 4 februari

 • Cito begrijpend lezen deel 3

Vrijdag 11 februari

 • Rapport 1

Maandag 14 februari t/m vrijdag 18 februari

 • Oudergesprekken

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart

 • Voorjaarsvakantie