Gemiddeld krijgen de leerlingen 1x per week huiswerk.  Daarnaast kan het zijn dat individuele leerlingen extra opdrachten krijgen om thuis te oefenen in zaken waar ze op uitvallen. Het huiswerk staat ook altijd op het bord in de klas. Het bord is leidend! De kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun huiswerk te noteren in hun agenda.

Alle leerlingen kunnen thuis inloggen met hun eigen account op cloudwise. Van daaruit kunnen ze bij al het lesmateriaal van school komen.

24 juni

Cito spelling deel 1

25 juni

Cito spelling deel 2

2 juli

Rapport 2

5 juli t/m 8 juli

Oudergesprekken

9 juli

Slotfeest

16 juli

Start zomervakantie