Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5

Berichtenarchief

facebookTwitter

Betalingen

Hier vindt u informatie over de diverse betalingen. We hopen natuurlijk dat u de genoemde bedragen zo snel mogelijk overmaakt. Denkt u er dan wel aan dat het op drie verschillende rekeningen moet worden gestort. Dat kan helaas niet anders.

Schoolfonds (€ 50,-) NL 67 SNSB   0931 7201 33
Overblijven (€ 40,-) NL 70 ABNA 0439 4678 88
Kleuterdag groepen 1/2 (€ 7,50), Schoolreisje groepen 3 t/m 7 (€ 30,-)
Schoolkamp groep 8 (€ 80,-), Startpakket groep 3 (€ 15,-)
NL25 ABNA  0468 3868 23

Natuurlijk mag u de bedragen ook gefaseerd overmaken. De schoolreisjes en het schoolkamp vinden echter in september al plaats, dus die bijdragen ontvangen we wel graag voor die tijd.

De bijdrage voor het schoolfonds betreft een vrijwillige bijdrage, maar onze ervaring leert dat meerdere ouders bereid zijn juist meer dan 50 euro over te maken. Voor de leerlingen die later instromen gelden andere tarieven:
– schoolfonds: tussen 1 jan – 1 apr € 25,- / na 1 april niets
– overblijven: tussen 1 jan – 1 mrt € 20,- / tussen 1 mrt – 1 mei € 10,-